DX.220 Micro motorglider

Et flott scalafly av en motorglider. Kommer komplett med alt du trenger. 2,4 gHz sender, lipobatteri og field lader. Flyr utroligt bra og tåler ganske mye vind. Flyes ute eller innendørs.

Wingspan: 600mm

All-up weight :26g

Duration in air : +7 min

Full length : 250mm

Wing loading : 7.5g/dm2

Flying speed : 6m-7m/s

Flying: Rudder / throthle

!
 <<